Katolická církev v ČR

Syndikovat obsah
cirkev.cz - aktuality
Aktualizace: 9 min 48 sek zpět

Být Boží na plný úvazek

19. Duben 2018 - 17:00
V Týdnu modliteb za duchovní povolání přinášíme některé z odpovědí řeholníků a řeholnic, které zazněly při únorovém setkání s mládeží „Jsme odvážní (?)“. Mezi osobními otázkami z publika nechyběly dotazy ohledně povolání a rozhodnutí se pro vstup do řádu, života v celibátu, poslušnosti a další. Přinášíme shrnutí nejzajímavějších odpovědí, v příloze pak najdete celý přepis odpovědí včetně příspěvku „ Jak se pozná povolání? A dá se vůbec poznat?“ o. Františka Hylmara SJ.

Arcibiskup Auza: Ženy musí hrát větší roli při prevenci konfliktů

19. Duben 2018 - 16:00
Stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN arcibiskup Bernardito Auza říká, že je důležité, aby byly ženy začleněny do všech úrovní mírových procesů (peacemaking). Jenom tak lze podle něj zabránit šíření sexuálního násilí ve válečných konfliktech.

Biskupové nesouhlasí s divadelní hrou Naše násilí a vaše násilí

18. Duben 2018 - 17:15
Biskupové českých a moravských římskokatolických diecézí i apoštolský exarcha zastupující řeckokatolickou církev v ČR se na uplynulém 113. plenárním zasedání ČBK v Nitře také zabývali postojem katolické církve v ČR k plánovanému uvedení divadelní hry Olivera Frljiće Naše násilí a vaše násilí v rámci festivalu Divadelní svět podpořeného statuárním městem Brnem.

Papež František: Učte děti dobře znamení kříže

18. Duben 2018 - 17:00
Při pravidelné středeční audienci pokračoval papež František v cyklu katechezí o křtu s názvem: Symbol křesťanské víry. Mezi tyto symboly na samém začátku křesťanského života patří svěcená voda, volba křesťanského jména a znamení kříže. Víra je dar, za který můžeme prosit, a jediným vlastníkem našeho života je Bůh, tudíž v závěru papež připomněl, že je naší povinností dělat vše pro ochranu života.

List papeže Františka u příležitosti 55. světového dne modliteb za povolání; 22. dubna 2018

18. Duben 2018 - 17:00
Pán i dnes volá lidi k následování. Nemáme čekat, až budeme dokonalí, abychom odpověděli svým velkodušným: tady jsem, ani se lekat svých chyb a hříchů, ale s otevřeným srdcem přijmout Pánův hlas, píše v Listu ke světovému dni modliteb papež František. Tento text, který předkládáme v české verzi, je rozdělen do tří částí, ve kterých je pozornost soustředěna na naslouchání, rozlišování a život.

Gaudete et exsultate – 5. kapitola Boj, bdění a rozlišování

18. Duben 2018 - 13:00
Pátá a poslední kapitola exhortace Gaudete et exsultate se jmenuje „Boj, bdění a rozlišování“ a novinářům ji představoval generální vikář římské arcidiecéze, arcibiskup Mons. Angelo De Donatis. Papež František v ní nepopírá, že cesta ke svatosti není snadná, život křesťana je neustálým bojem a je třeba čelit různým překážkám a samotnému ďáblu. V závěru pak vyzývá všechny křesťany ke každodennímu rozhovoru s Bohem a zpytování svědomí.

Dubnové zasedání Sekce pro mládež ČBK v královéhradecké diecézi

18. Duben 2018 - 11:17
Ve dnech 11. – 12. dubna 2018 proběhlo zasedání Sekce pro mládež České biskupské konference. Zasedání navštívili delegáti (pre) synody o mládeži Markéta Imlaufová a Tomáš Holub.

Gaudete et exsultate – 4. kapitola Několik charakteristik svatosti v současném světě

17. Duben 2018 - 17:00
Čtvrtá kapitola exhortace Gaudete et exsultate nazvaná „Několik charakteristik svatosti v současném světě“ byla na tiskové konferenci představena také Paolou Bignardi. V této části dokumentu papež František nastiňuje některé formy svatosti v dnešním světě, od těch lehce předvídatelných (např. stálá modlitba, vytrvalost, trpělivost, mírnost) až po spíše překvapivé, jako je radost a smysl pro humor. Smyslem exhortace je tedy ukázat, že cesta ke svatosti má být cestou radostnou.

Programové tipy Radia Proglas na 16. týden roku 2018

16. Duben 2018 - 14:20
V týdnu od 16. do 22. dubna zachytíte na vlnách Proglasu například relaci Vítejte, senioři! věnovanou naší státní hymně, týdeník Živě z Prahy o repatriaci ostatků kardinála Josefa Berana nebo Oktávu s tiskovým mluvčím festivalu Pražské jaro.

S kardinálem Beranem se do katedrály vrátí i nové sousoší sv. Vojtěcha, Radima a Radly

16. Duben 2018 - 14:00
Po sedmdesáti letech se do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha vrací sousoší sv. Vojtěcha, Radima a Radly. Slavnostní odhalení sousoší tak konečně šťastně ukončí odyseu uměleckého díla, které mělo podobný osud jako kardinál Beran. Podle realizátorů projektu není tedy náhoda, že nové sousoší odlité z 320 kilogramů stříbra vstoupí do katedrály ve stejný den, kdy budou ostatky kardinála Berana vyzdviženy ze svatopetrské baziliky.

Přímé přenosy bohoslužeb od 16. do 22. dubna 2018

16. Duben 2018 - 10:30
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem. V Televizi Noe, na Radiu Proglas, České televizi a Českém rozhlasu.

Křty dospělých v ČR neklesají

14. Duben 2018 - 8:00
V roce 2017 bylo v ČR ve všech diecézích římskokatolické církve dohromady pokřtěno celkem 20.600 lidí. Z toho bylo 15.700 dětí ve věku do jednoho roku, což je téměř 14% ze všech narozených dětí v ČR v roce 2017. Počet pokřtěných dětí v absolutních číslech dlouhodobě mírně klesá, počet křtů dospělých zůstává i přes nejrůznější společenské vlivy a výkyvy populační křivky stabilní.

Dominik Duka: Kardinál Beran je velká postava našich dějin, nikdy se nenechal zlomit

13. Duben 2018 - 14:00
Návrat domů – takto charakterizoval pražský arcibiskup Dominik Duka OP repatriaci ostatků jedné z nejvýznamnějších postav české katolické církve, kardinála Josefa Berana, která se uskuteční v druhé polovině příštího týdne. Podle Dominika Duky byl kardinál Beran velkou postavou nejen katolické církve, ale také statečným mužem, který dokázal vzdorovat nacismu i komunismu.

Příští pondělí začíná Týden modliteb za duchovní povolání

13. Duben 2018 - 13:00
Týden před 4. nedělí velikonoční nás církev tradičně zve k intenzivnější modlitbě za duchovní povolání. Letošní neděle Dobrého pastýře připadá na 22. dubna a papež František k ní vydal své poselství, ve kterém se obrací především na mladé lidi, aby se ztišili a mohli tak zaslechnout Boží hlas, učili se rozlišovat a nebáli se žít Boží slovo.

Gaudete et exsultate – 3. kapitola Ve světle Mistra

13. Duben 2018 - 7:00
Třetí kapitolu exhortace Gaudete et exsultate nazvanou „Ve světle Mistra“ představila na tiskové konferenci Paola Bignardi, bývalá prezidentka Katolické akce. V této kapitole vystihuje papež František identitu křesťana, která je zakotvena v Blahoslavenství, především pak klade důraz na milosrdenství.

25. Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti v Odrách

12. Duben 2018 - 17:30
Děkujeme všem hostujícím školám jubilejní celostátní přehlídky za jejich účast a nádherná vystoupení a krásnou atmosféru. Fotografie naleznete na webu školy www.cssodry.cz v části celostátní přehlídka/konání XXV. ročníku/fotogalerie. Přehlídka hostila asi 400 účastníků z 23 škol, bylo uděleno 12 cen diváka, 25 čestných uznání poroty a 12 vystoupení se umístilo v kategorii zlatého pásma a bylo odměněno také dárkovým poukazem na víkendový pobyt v Břevnovském klášteře a v klášteře Kapucínů v Praze, v Křesťanském DM sv. Ludmily v Praze a v Církevním DM Petrinum v Brně. Všem oceněným blahopřejeme a dárcům děkujeme. Blahopřejeme také všem, kteří postoupili do slavnostního pátečního galaprogramu - ten bude vysílán v TV NOE v neděli 13.5 2018 ve 20:00 hodin.

Papež František: Všichni musíme znát datum svého křtu

12. Duben 2018 - 15:00
Při středeční generální audienci začal papež František nový cyklus katechezí věnovaných křtu. Na náměstí sv. Petra zazněl závěr Matoušova evangelia, ve kterém dává Ježíš svým učedníkům čtyři úkoly: jít ke všem národům, získávat učedníky, křtít je a učit je zachovávat Jeho přikázání. Papež dal všem konkrétní úkol: všichni musíme znát datum svého křtu a vybídl rodiče, aby nezapomínali nechat křtít své děti.

Výběrové řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy kardinála Berana Plzeň

12. Duben 2018 - 12:15
Biskupství plzeňské vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ky školské právnické osoby Mateřská škola kardinála Berana, se sídlem Žlutická 1694/2, 323 00 Plzeň, s nástupem do funkce od 1. 7. 2018.

Gaudete et exsultate – 2. kapitola Dva rafinovaní nepřátelé svatosti

11. Duben 2018 - 17:00
Druhou kapitolu nové exhortace Gaudete et exsultate představil na tiskové konferenci Gianni Valente, italský novinář z Vatican Insider. V této kapitole upozorňuje papež František na dvě falzifikace svatosti, které by nás mohly přivést na špatnou cestu; jedná se o gnosticismus a pelagianismus.

Česká biskupská konference: Naše církev stojí před výzvou, jak nově hlásat a žít Evangelium

11. Duben 2018 - 15:04
Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhlo v Nitře 113. plenární zasedání České biskupské konference (ČBK), 11. dubna se pak uskutečnilo společné zasedání České biskupské konference a Konference biskupů Slovenska. Biskupové v jejím závěru přijali prohlášení mj. připomínající výročí 25 let založení obou biskupských konferencí i České a Slovenské republiky a představili výzvy pro život církve ve dnešní společnosti. Předsedové biskupských konferencí také přijali deklaraci zaměřenou na otázku elektronické komunikace (texty naleznete v příloze).

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer