Víra.cz

Syndikovat obsah www.vira.cz
www.vira.cz - 1
Aktualizace: 35 min 9 sek zpět

Black Friday. Nakupovat či nenakupovat?

10 hodin 25 min zpět

Ne, že bych si jako většina žen tu a tam ráda něco nekoupila (hlavně na sebe). Navíc vidina toho, že totéž můžu pořídit za výrazně méně peněz než jindy je lákavá. Avšak nenutí mě to koupit i ty věci, které tak nezbytné nejsou? Ale hlavně nekompenzuji si tím něco?

On pozvedává náš život z prachu

21. Listopad 2017 - 14:15

Ježíš řekl: „Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“

Únava, únava, únava...

17. Listopad 2017 - 23:00
„Pracuje s radostí....“ (srov. Př 31,13)

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

16. Listopad 2017 - 9:27
Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se uskuteční program slovenského evangelizačního projektu Godzone.

Křesťan a politika? Jak (ne)?

15. Listopad 2017 - 23:00

Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může znamenat jak uznávání a podporu vládnoucí autority, tak ale i protesty, bojkot a odboj - jestliže to vyžaduje spravedlnost.

Každý z nás ovlivňuje druhé lidi a dějiny. Ani nevíme jak

14. Listopad 2017 - 15:47

Mnohdy se cítíme spíše jako „herci ve vedlejší roli“. Ale každý lidský život se dotýká mnoha jiných životů a málokdo tuší, jak mnoho ovlivňujeme ostatní…

Má to smysl?!

10. Listopad 2017 - 23:00
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej … (srv.Mt 25, 1-4)

Rozhovor s Josefem Ptáčkem o imigraci, islámu, multikulturalismu a médiích

10. Listopad 2017 - 8:44

Katolický kněz Josef Ptáček říká, že je potřeba uprchlíkům pomoci, ale ne tak, abychom napomohli zhroucení vlastní civilizace. „Každý, kdo navštívil v poslední době Francii či Británii nebo řadu jiných zemí, ví, že již nyní se zde vyskytují veliké problémy s integrací některých skupin obyvatel. Často se jedná o lidi, kteří mají kořeny v takzvaných muslimských zemích,“ říká kněz.

 

Sv. Lev Veliký

8. Listopad 2017 - 23:00
Papež zásadního významu (r. 440 - 461).

Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible

6. Listopad 2017 - 23:00

Každý z nás si v sobě neseme vždycky dva  protipóly: strach i důvěru, lásku i agresi, kázeň i nekázeň, zbožnost i bezbožnost, svatost i světské smýšlení.

Od Boha nikdy neodejdeme s prázdnou

3. Listopad 2017 - 23:00
„Bez ustání děkujeme Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží – vždyť jím skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky.“ (1Sol 2,13)

Člověk je stvořený pro nesmrtelnost

31. Říjen 2017 - 12:57

Je akorát po jednom pohřbu. Mám v sobě ale hluboký pokoj. Vím, že jsme-li spojeni s Bohem, je všechno v pořádku. Bez Boha je tou nejsilnější veličinou v životě člověka smrt. S Bohem ale naopak život.

Máme se nechat převálcovat přistěhovalci?

27. Říjen 2017 - 23:00
Toto praví Hospodin: „Nesužuj přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi.“ (srv. Ex 22,20)

Jak by měl volit správný křesťan

24. Říjen 2017 - 23:00

Jste spokojeni s výsledkem voleb? Jak dál? Postřeh k volbám, resp. pohled vpřed.

Listopadové číslo časopisu pro dívky IN!

24. Říjen 2017 - 15:55
Co najdete v novém čísle časopisu?

„Politika není pro slušné lidi“

20. Říjen 2017 - 23:00
Když se ptali Ježíše, jestli je dovoleno platit daň císaři, odpověděl: „Co je císařovo dávejte císaři, a co je Boží, Bohu." Srv. Mt 22,17.21

Zápas o každodenní modlitbu - P. Józef Augustyn

19. Říjen 2017 - 8:38
Již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem pořádá Pastorační středisko od 10. do 11. listopadu 2017 (Kolejní 4, Praha 6).

Až zaklepeš bačkorama...

18. Říjen 2017 - 10:24

Až zaklepeš bačkorama, spustí tě do jámy a zasypou tě hlínou. Potom půjdou domů a dají si řízek s bramborovým salátem. A co chceš, aby si tam o tobě lidé říkali? Mají říkat: „Ten člověk byl strašný mizera, lépe by bylo ho nikdy nepotkat“?

Bůh zničí smrt navždy a setře slzy z každé tváře

13. Říjen 2017 - 23:00
„Bůh navždy zničí smrt a setře slzy z každé tváře.“ srv. Iz 25,8

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

12. Říjen 2017 - 11:10
Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer