Víra.cz

Syndikovat obsah www.vira.cz
www.vira.cz - 1
Aktualizace: 28 min 19 sek zpět

Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible

6. Listopad 2017 - 23:00

Každý z nás si v sobě neseme vždycky dva  protipóly: strach i důvěru, lásku i agresi, kázeň i nekázeň, zbožnost i bezbožnost, svatost i světské smýšlení.

Od Boha nikdy neodejdeme s prázdnou

3. Listopad 2017 - 23:00
„Bez ustání děkujeme Bohu za to, že když jste nás uslyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží – vždyť jím skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky.“ (1Sol 2,13)

Člověk je stvořený pro nesmrtelnost

31. Říjen 2017 - 12:57

Je akorát po jednom pohřbu. Mám v sobě ale hluboký pokoj. Vím, že jsme-li spojeni s Bohem, je všechno v pořádku. Bez Boha je tou nejsilnější veličinou v životě člověka smrt. S Bohem ale naopak život.

Máme se nechat převálcovat přistěhovalci?

27. Říjen 2017 - 23:00
Toto praví Hospodin: „Nesužuj přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi.“ (srv. Ex 22,20)

Jak by měl volit správný křesťan

24. Říjen 2017 - 23:00

Jste spokojeni s výsledkem voleb? Jak dál? Postřeh k volbám, resp. pohled vpřed.

Listopadové číslo časopisu pro dívky IN!

24. Říjen 2017 - 15:55
Co najdete v novém čísle časopisu?

„Politika není pro slušné lidi“

20. Říjen 2017 - 23:00
Když se ptali Ježíše, jestli je dovoleno platit daň císaři, odpověděl: „Co je císařovo dávejte císaři, a co je Boží, Bohu." Srv. Mt 22,17.21

Zápas o každodenní modlitbu - P. Józef Augustyn

19. Říjen 2017 - 8:38
Již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem pořádá Pastorační středisko od 10. do 11. listopadu 2017 (Kolejní 4, Praha 6).

Až zaklepeš bačkorama...

18. Říjen 2017 - 10:24

Až zaklepeš bačkorama, spustí tě do jámy a zasypou tě hlínou. Potom půjdou domů a dají si řízek s bramborovým salátem. A co chceš, aby si tam o tobě lidé říkali? Mají říkat: „Ten člověk byl strašný mizera, lépe by bylo ho nikdy nepotkat“?

Bůh zničí smrt navždy a setře slzy z každé tváře

13. Říjen 2017 - 23:00
„Bůh navždy zničí smrt a setře slzy z každé tváře.“ srv. Iz 25,8

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

12. Říjen 2017 - 11:10
Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země.

Odmítání voleb je odmítání demokracie

12. Říjen 2017 - 10:42

Blíží se parlamentní volby. Já osobně bych byl pro povinné volby, tedy že každý občan by měl mít povinnost dostavit se do volební místností a alespoň nějak vyjádřit svůj postoj. A to buď volbou, anebo i třeba zneplatněním svého hlasu. Ale alespoň nějak!

Radost je přirozený stav života

10. Říjen 2017 - 11:18

Radost je přirozený stav věcí. To jen my jsme si navykli být naštvaní, dotčení, podráždění a nervózní. Důvodů, proč mít radost a být šťastný, je ale nekonečně mnoho…

Modlete se za politiky, i za ty chybující

9. Říjen 2017 - 11:12
„Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Říjnové číslo časopisu pro dívky IN!

8. Říjen 2017 - 23:00
Zveme vás k přečtení říjnového čísla.

To, čím si plníme hlavu, je důležité

6. Říjen 2017 - 23:00
Mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály. (srov. Flp 4,8)

Jak (ne)mluvit o sexu - nové číslo časopisu Rodinný život

4. Říjen 2017 - 23:00
Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm mluvit… nikoli ovšem stejnou řečí jako většina společnosti.

Člověk člověku vlkem - tak by to mělo být

4. Říjen 2017 - 13:16

Návrat vlka na naše území vyvolává protichůdné vášně. Šelmu v sobě máme i každý z nás. Od vlků se ale můžeme i mnohému přiučit. 

Větší šanci na přežití

29. Září 2017 - 23:00
"Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka..."(srv.Flp 2, 4-7)

Každý je se sebou nějak nespokojený

27. Září 2017 - 11:29

Proto spolu tolik soupeříme

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer