Pastorace.cz

Syndikovat obsah www.vira.cz
www.vira.cz
Aktualizace: 57 min 42 sek zpět

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

12. Listopad 2019 - 0:00
Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...

Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989 v Římě

11. Listopad 2019 - 12:00

Z bolševického Československa začínaly přijíždět do Říma zvláštní vlaky...

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

9. Listopad 2019 - 0:00
Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens rozdělil se žebrákem o svůj plášť. Poté měl vidění, v němž se mu Kristus zjevil oděný do toho kusu pláště, kterým podaroval chudáka v Amiens.

Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice (9.11.)

8. Listopad 2019 - 0:00
Alžběta z Dijonu: horkokrevná, temperamentní a neznámá světice. Karmelitka, která pomýšlela na sebevraždu...

Svátek posvěcení Lateránské baziliky v Římě 9.11.

7. Listopad 2019 - 0:00
Bazilika sv. Jana z Lateranu je nazývána „matkou všech chrámů města Říma a celého světa“.

Co řekl o smrti před svou smrtí oblíbený P. Josef Mixa

6. Listopad 2019 - 10:01

Odkaz na kna.cz / Zajímavé myšlenky o smrti od P. Josefa Mixy, který zemřel 27. 10. 2019 

Svatá Anežka (13. 11.) - pracovní listy pro děti

6. Listopad 2019 - 0:00
Svatá Anežka se narodila ve 13. století jako královská dcera, její otec byl král Přemysl Otakar I. Anežka ale netoužila stát se královnou, vybrala si cestu chudoby podle vzoru svatého Františka a svaté Kláry.

Doporučujeme k přečtení: EVANGELIZACE A VÍRA - Aleš Opatrný

5. Listopad 2019 - 10:53

Kniha Aleše Opatrného se nezabývá evangelizačními postupy a doporučeními, jak konkrétně evangelizaci v těch nebo oněch podmínkách vést. Snaží se podněcovat k přemýšlení zejména o trojici úzce souvisejících zásadních pojmů – evangelizace, víra a charakteristiky současné společnosti. K tomu patří také úvahy o dnešní cestě církve a o laicích jako důležitých činitelích v oblasti evangelizace. Evangelizace je zde chápána jako přiblížení evangelia člověku, které mění jeho život. Víra jako dialogická skutečnost, odehrávající se mezi hovořícím Bohem a vnímajícím člověkem, který Boží zvěst přijímá jako odpověď na své existenciální otázky. Důraz je přitom kladen na vnímání příhodného času (kairos), kdy je člověk s Božím přispěním schopen evangelium přijímat. Charakteristiky současné společnosti jsou viděny jako důležitý podklad pro chápání našich současníků.

Projevy opovržení a odmítání vůči lidem, kteří jednají zle

4. Listopad 2019 - 10:53

Projevy opovržení a odmítání vůči lidem, kteří jednají zle, nevedou k ničemu jinému než k jejich izolaci a zatvrzelosti ve zlu, kterého se dopouštějí.

1.11.1950 ve válce v Koreji...

31. Říjen 2019 - 0:00
Psal se rok 1950, byl první listopad. Americký vojenský kaplan v Unsanu v Severní Koreji otec Emil Kapaun odsloužil čtyři mše pro vojáky třetího praporu osmého jízdního pluku a šel do svého stanu spát dříve než jindy.

Výběr z letáčků BTM do kostelů i jinam

30. Říjen 2019 - 15:57

Aktuální nabídka tentokrát misijních letáčků z Brněnské tiskové misie.

 

Zesnulý kněz Josef Mixa: "Já a knězem?! Kravina!"

30. Říjen 2019 - 10:51

Klečel jsem vedle ní a najednou jsem uslyšel jakoby vnitřní hlas: „Budeš knězem.“ Říkal jsem si:  "To je kravina – jsem inženýr, jsem zamilovaný, chci mít rodinu, a co teď s nějakými hlasy? Připadalo mi, že jsem se asi zbláznil.

Biskup, který zmrzačil svou diecézi

29. Říjen 2019 - 0:00
Svatý Wolfgang (svátek 31.10.) svou diecézi zmenšil tak, aby českým křesťanům dal českou diecézi s jejich vlastním biskupem a se sídlem v Praze. Jeho okolí protestovalo.

Nebe, peklo, očistec…

28. Říjen 2019 - 16:58

Jako křesťané věříme, že i zfušovaný život má šanci být proměněn. Ve smrti se setkáváme s Bohem – i se vším, co jsme tady napáchali nedobrého – a můžeme se odevzdat jeho lásce. Ale: čím víc jsme se minuli se svým životem, tím bolestivější bude naše setkání s Bohem.

28. říjen 1918 Osvobození od rakouské nadvlády

26. Říjen 2019 - 10:34

Tomáš Garrigue Masaryk byl prezident osvoboditel. Osvobodil nás. Ovšem na pouhých 20 let.

Památka zesnulých, vzpomínka na všechny zemřelé, ´dušičky´

25. Říjen 2019 - 23:00

"Je nutné mluvit o smrti ... ne proto, abychom měli strach, ale abychom od něho byli osvobozeni." (Raniero Cantalamessa).

Boxer ve Vatikánu - skutečný příběh

24. Říjen 2019 - 0:00
monsignora O Flaherty (* 28. února 1898 +  30. října 1963), který za války zachránil tisíce lidí. Příběh má všechny znaky dobře vymyšleného thrilleru, jen s tím rozdílem, že není vymyšlený.

Tip na knížky pro děti i dospělé, kterým někdo umřel

22. Říjen 2019 - 10:34

Cesta domů provozuje Domácí hospic a poskytuje poradenské služby v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. Pomáhá pozůstalým v době zármutku. Zároveň se snaží o zvýšení povědomí v oblasti paliativní péče formou vzdělávání odborníků a osvětových kampaní.

Nevšední biskup v neklidné době - sv. Antonín Maria Klaret - 24.10.

21. Říjen 2019 - 23:00
Antonín Maria Klaret se narodil roku 1807 do velmi neklidného Španělska. Za svou aktivitu musel do vyhnanství. Jako na biskupa na něj byl několikrát spáchán atentát. Využíval všechna média tehdejší doby. Zemřel 24.10.1870 ve vyhnanství ve Francii.

Zásady pastorační pomoci pro manželství řešící krizi

21. Říjen 2019 - 11:37

Ten, kdo chce manželům v obtížích pomoci, musí poctivě vážit, kde jsou hranice jeho kompetencí. Protože pastorační pomoc nevylučuje i pomoc odbornou...

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer