Fotogalerie

3. Bleší trh

V sobotu 13. září 2014 se na farní zahradě v Mnichově Hradišti konal již třetí Bleší trh, tentokrát také s bohatým dětským doprovodným programem a již tradičně s možností občerstvení v altánku. Akci ve spolupráci s farností Mn. Hradiště organizoval spolek Žijeme pro Hradiště. Obsazeno bylo 32 stánků a počet návštěvníků se přiblížil 600. Část z výtěžku je určena na financování dalších společenských a kulturních akcí (např. Dětský den apod.).

Setkání bohoslovců

Ve dnech 10. - 12. září 2014 se na faře v Mnichově Hradišti konalo setkání bohoslovců, přesněji řečeno studentů Teologického konviktu v Olomouci ročníku 2012/2013.

První svaté přijímání 2014

Biřmování 2013

V neděli 13. října 2013 se konalo v našem farním obvodu Mnichovo Hradiště udílení svátosti biřmování. K této příležitosti mezi nás zavítal Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Cyrilometodějská pouť

Oslavy životních jubileí farníků

Noc kostelů 2013

Svatojánská pouť v Hoškovicích

První májová a farní táborák

Farní stádečko

Velikonoce 2013

Pesachová večeře

Farní masopust

Tříkrálová sbírka 2013

Vánoce 2012

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer