Kutná Hora

Verze pro tiskPDF verze

V sobotu 9. června pořádala naše farnost poutní zájezd do Kutné Hory. Abychom naplnili celý autobus, pozvali jsme do našeho společenství také farníky z okolních farností, především z Turnova a Mladé Boleslavi.

Kutná Hora a její historie je nerozlučně spjata s dolováním stříbra. Již koncem 13. stol. tvořily zdejší doly třetinu evropské produkce. Město se stává střediskem ražby tzv. pražských grošů. Díky svému bohatství se stává Kutná Hora po Praze druhým nejvýznamnějším městem království. Památky tohoto města byly zapsány na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Na cestu jsme vyrazili brzo ráno - z Turnova již v půl sedmé, celý den svěřili Panně Marii skrze modlitbu a mariánské písně a před devátou hodinou byli již v Sedlci, kde náš  bohatý program začínal.

Prvně jsme navštívili klášterní kostel Panny Marie, poté hřbitovní kostel Všech svatých, pod nímž se nachází světoznámá kostnice, jejíž interiér je tvořen ostatky asi 40.000 lidí. Autorem je řezbář František Rint, který všechny kosti desinfikoval a srovnal. Najdeme tak zde např. lustr, kříž, monstranci, a schwarzenbergský erb.

Poté jsme se již přesunuli do historického centra města, kde jsme měli mít v 11:00 mši svatou v kostele sv. Jakuba. Nakonec jsme ji mohli sloužit v kostele Panny Marie Na Náměti, kde jsme mohli obdivovat kamennou kazatelnu z první poloviny 16. století nebo sanktuárium v presbytáři. V kostele je také pohřben Petr Brandl - barokní malíř.

Po polední pauze na oběd jsme si prohlédli Vlašský dvůr, původně opevněný hrádek ze 13. století, později mincovnu a královskou rezidenci, dnes radnici a muzeum.

Následovala prohlídka děkanského kostela sv. Jakuba a pro zájemce také výstava Europa Jagellonica 1386 - 1572, která se koná v jezuitské koleji do září tohoto roku.

A celý den jsme zakončili prohlídkou chrámu sv. Barbory a po cestě zpět k autobusu jsme procházeli také kolem kamenné kašny a kostela sv. Jana Nepomuckého.

Děkujeme P. Pavlovi za organizaci a vám všem, kteří jste jeli s námi.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer