Podpora farnosti

 
je důležitým aspektem života věřícího společenství. Farnost poskytuje mnoho služeb svým členům, jako je například bohoslužby, katecheze, charitativní činnost a další aktivity. Tyto služby vyžadují finanční prostředky na jejich realizaci a udržení.

 

Existuje mnoho způsobů, jak podpořit farnost. Toto zahrnuje několik možností: modlitbou, finanční příspěvky, dobrovolnictví, úklid kostela, kočárovny, farní stodoly a účast na aktivitách farnosti. Finanční příspěvky mohou být pravidelné nebo jednorázové a mohou být zasílány prostřednictvím daru nebo platebního systému. Dobrovolnictví může zahrnovat účast na organizaci akcí, pomoc při opravách budov a výpomoc při charitativních projektech.

 

Dobrovolníci jsou nepostradatelnou součástí fungování farnosti a jejich práce je velmi ceněna. Je důležité si uvědomit, že každý příspěvek, ať už finanční nebo osobní, má význam a pomáhá udržet farnost fungující a poskytovat služby svým členům. Farnost je důležitou součástí života věřícího společenství a jeho podpora je rovněž důležitá pro její trvalou existenci a úspěšnost.

 

Jak nás podpořit

Můžete nás podpořit modlitbou za farnost a kněze:

Pane Ježíši, děkujeme Ti, že máme mezi sebou kněze, Tvé služebníky a správce Božích tajemství. Prosíme Tě dej jim věrnost a vytrvalost v jejich službě a nám živou víru že jsi je poslal Ty. Učinils je našimi duchovními vůdci. Dej jim ducha moudrosti rady, dej jim upřímnost otcovské lásky a nám dar zbožnosti, ať pozorně nasloucháme jejich slovům. Vybral jsi je z nás pro nás, lidi, kteří se musejí potýkat se slabostmi našimi i svými. Dej nám i jim trpělivost vzájemné pochopení. Dej jim zdraví pro jejich službu. Ať jsou našimi dobrými pastýři a společně dojdeme do našeho nebeského domova.

Milosrdný Bože, nepřestávej zvát nové dělníky na žeň svého království! Pomáhej těm, které dnes voláš, aby následovali. Dej, ať s radostí jdou za tvým hlasem, aby v kněžském poslání naplnili tvou vůli, jež jim svěřuješ dobru svého lidu a celého lidstva. Pane, svou milosti provázej také naše rodiny, aby byly místem lásky pravého Kristova pokoje. At stále více lidí poznává tvou lásku přátelství, které nabízíš každému člověku. Neboť ty žiješ vládneš na věky věků. +Amen

 

podpora_banner

 

Můžete nás podpořit službou:

  • Kostelník – muž či žena, který by pravidelně před svatou mší otevřel kostel, připravili by bohoslužbu a po mši sv. zavřel kostel
  • Staňte se dobrovolníky kutily – pokud jste šikovný a ochotný k pomoci s opravami ve farnosti
  • Staňte se dobrovolníkem na jednotlivé akce -  který by se rád ujal: Farních společenských akcí, případně asistoval v kostele, při Noci kostelů, Betlém (stavba, úklid, účinkování, hlídání), Akcí pro veřejnost a děti: Svatomartinská pouť, Pečení na faře, Vázání adventních věnců atp...
  • Staňte se dobrovolníky na hlídání dětí na jednorázové akce (duchovní obnova, odpoledne pro farníky, školení apod.)
  • Staňte se dobrovolníky na úklid kostela - potřebujeme ženy či muže, kteří by si dokázali udělat chvilku a přišli v případě potřeby pomoct s úklidem kostela, kočárovny a farní stodoly

 

O všech těchto aktivitách Vás v případě potřeby budeme podrobně informovat v ohláškách po svaté mši. 

 

Můžete nás podpořit finančně

pomocí trvalého příkazu částky na účet 2400583195/2010

nebo platbou přes QR KÓD (v aplikaci si upravte datum splatnosti)

qrmnhr

 

Můžete nás podpořit dědictvím 

pokud si na farnost vzpomenete v poslední vůli.

 

Děkujeme Vám!