Farní ohlášky

 

33. neděle v mezidobí

 

vrch_farni_ohlasky

 

  • - Děkuji za příspěvek do sbírky z minulé neděle, která činila 3754,-. Všem dárcům upřímné díky.

 

  • - V úterý máme od 17.00 hod. biblickou hodinu ve farní kočárovně.

 

  • - Za týden je slavnost Ježíše Krista Krále a při mši sv. bude pokřtěn pan Ivan Návrata, pamatujme na novokřtěnce v modlitbě.

 

  • - V sobotu 2. prosince naše rodinné společenství z farnosti pořádá v kočárovně pletení adventních věnců, všichni jsou srdečně zváni.

 

  • - V sobotu 9. prosince se koná adventní duchovní obnova, a to tentokrát na faře v Sobotce. Od 9.30 je mše sv. v kostele sv. Máří Magdalény, kterou bude sloužit P. Zdeněk Klindera, premonstrát a další slovo vyslechneme na faře. Zájemci ať se u mě prosím přihlásí.

 

spodek_ohlasky

 

Všem přejeme požehnanou neděli. P. Pavel