Farní ohlášky

 

34. neděle v mezidobí

 

vrch_farni_ohlasky

 

  • - Ve čtvrtek je svátek sv. apoštola Ondřeje, pátek je první v měsíci, zasvěcen zvláštní úctě Nejsv. Srdci Ježíšovu.

 

  • - Děkuji za příspěvek do sbírky z minulé neděle, která činila 4154,-. Všem dárcům upřímné díky.

 

  • - Po skončení mše sv. je opět nácvik na vánoční zpívání dětí na faře.

 

  • - V sobotu od 9.00 se koná v kočárovně adventní pletení věnců. Chvojí bude k dispozici, je třeba si přinést výztuhu a svíčky.

 

  • - Za týden na první neděli adventní budeme světit adventní věnce, nezapomeňte si věnec přinést do kostela.

 

  • - Rovněž za týden od 18.00 máme první adventní koncert, českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby.

 

  • - V pondělí 4. prosince od 17.00 se koná ve farní kočárovně přednáška od pana JUDr. Kropíka na téma: Panna Maria v obrazech. Jste přátelé srdečně zváni.

 

  • - V sobotu 9. prosince se koná adventní duchovní obnova, a to tentokrát na faře v Sobotce. Od 9.30 je mše sv. v kostele sv. Máří Magdalény, kterou bude sloužit P. Zdeněk Klindera, premonstrát a další slovo vyslechneme na faře. Zájemci ať se u mě prosím přihlásí.

 

  • V neděli 3.12. po mši sv. se koná ve farní stodole mikulášská besídka s nadílkou.

 

spodek_ohlasky

 

Všem přejeme požehnanou neděli. P. Pavel