Farní ohlášky

 

1. neděle adventní

 

vrch_farni_ohlasky

 

  • - V pondělí je svátek sv. Barbory, ve středu je svátek sv. Mikuláše, v pátek je slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

 

  • - Od středy jsou večerní mše sv. ve všední den ve farní kočárovně.

 

  • - Děkuji za příspěvek do sbírky z minulé neděle, která činila 4658,-. Všem dárcům upřímné díky.

 

  • - Po skončení mše sv. je opět nácvik na vánoční zpívání dětí na faře.

 

  • - Dnes nám začínají adventní koncerty, a to vždy od 18.00, dnes se koná Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby

 

  • - Zítra v pondělí 4. prosince se koná od 17.00 v kočárovně přednáška od pana JUDr. Kropíka na téma: Panna Maria v obrazech. Jste přátelé srdečně zváni.

 

  • - V sobotu 9. prosince od 19.00 hodin se koná adventní koncert také v Mukařově, kde bude rovněž předvedena česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby.

 

  • - Biblická hodina bude až v lednu.

 

  • - V sobotu 9. prosince se koná adventní duchovní obnova, a to tentokrát na faře v Sobotce. Od 9.30 je mše sv. v kostele sv. Máří Magdalény, kterou bude sloužit P. Zdeněk Klindera, premonstrát a další slovo vyslechneme na faře. Zájemci ať se u mě prosím přihlásí.

 

spodek_ohlasky

 

Všem přejeme požehnanou neděli. P. Pavel