Blog - Život Farnosti

Modlitba za nová kněžská povolání

Modlitba za nová kněžská povolání

Modlitba za nová kněžská povolání je modlitbou, která se zaměřuje na prosbu za Boží vedení a ochranu pro muže, kteří cítí povolání stát se knězem. Tato modlitba se často provádí v rámci bohoslužeb a může se konat jak individuálně, tak i ve společenství věřících.

Číst dál
Vítání Nového Roku 2023

Vítání Nového Roku 2023

Vítání Nového roku je tradiční křesťanský zvyk, který se slaví na Silvestra, tedy poslední den v roce. V tento den se lidé zaměřují na duchovní rozměr nového roku a na to, jak se mohou připravit na příchod nového roku. V kostelech se konají mše, bohoslužby a modlitby, kde se lidé připomínají zásluhy Páně, prosí o požehnání pro nový rok a děkují za předchozí rok.

Číst dál
Otevření Kočárovny

Otevření Kočárovny

Vážení přátelé, díky dotační podpoře Středočeského kraje, díky spolupráci s městem Mnichovo Hradiště a pomoci mnohých dobrovolníků z našeho města a farnosti, se podařilo zrealizovat další etapu rekonstrukce našich hospodářských stavení v areálu děkanství v Mnichově Hradišti, které slouží pro nejrůznější kulturní, duchovní a společenské aktivity.

Číst dál
Modlitba za Mír

Modlitba za Mír

Modlitba úmyslu pro aktuální potřeby je forma modlitby, při které se mohou lidé modlit za konkrétní věci nebo situace, které se týkají jejich životů nebo společnosti. Může se jednat o modlitby za zdraví, práci, rodinu, mír ve světě, nebo za jiné potřeby, které se vyskytnou.

Číst dál
Jak nás podpořit

Jak nás podpořit

Podpora farnosti je důležitým aspektem života věřícího společenství. Farnost poskytuje mnoho služeb svým členům, jako je například bohoslužby, katecheze, charitativní činnost a další aktivity. Tyto služby vyžadují finanční prostředky na jejich realizaci a udržení.

Číst dál
1