Program bohoslužeb v Mnichově Hradišti a okolí od března 2022

2022-program-bohosluzeb-mh.jpg

Prosba o finanční pomoc při obnově interiéru děkanského kostela v Mnichově Hradišti

Verze pro tiskPDF verze
Prosba o finanční pomoc při obnově interiéru děkanského kostela v Mnichově Hradišti-image-mnichovo-hradiste.jpg

Vážení spoluobčané, drazí přátelé, obracíme se na vás s naléhavou prosbou o pomoc při rekonstrukci interiéru jedné z nejvýznamnějších památek v Mnichově Hradišti - děkanského kostela sv. Jakuba.

V letošním roce se nám podařilo získat dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v celkové výši 700.000,- Kč. Plánované náklady zahrnující zednické, štukatérské a malířské práce činí 1.130.000,- Kč. Farnost tedy investuje 430.000,- Kč z vlastních prostředků.

Dne 13. června 2012 však bylo na základě požadavku Národního památkového ústavu rozhodnuto, že se musí zachovat všechny nástěnné a nástropní figurální malby z počátku 20. století.

Vícenáklady na restaurování značně poškozených maleb obnášejí dalších cca 400.000,- Kč, které již farnost k dispozick dispozick dispozici nemá.

Proto se obracíme na všechny lidi dobré vůle s prosbou o finanční pomoc při  obnově těchto maleb. Budeme rádi za jakýkoliv příspěvek.

Shromáždit tyto finanční prostředky je nutné co nejdříve, a to především z důvodu návaznosti jednotlivých kroků při rekonstrukci a co nejkratšího užívání  pronajatého lešení, které je již ve vyklizeném kostele instalováno.

Naposledy se děkanský kostel maloval v roce 1926 také za přispění obyvatel, živnostníků a podnikatelů města Mnichovo Hradiště.

Děkanský kostel je využíván nejen k bohoslužbám, ale plní též roli výstavního, koncertního a vzdělávacího prostoru v našem městě. Z pořádaných akcí za účasti široké veřejnosti  jmenujme za poslední rok např.: cyklus čtyř adventních koncertů, Adventní putování, Velikonoční koncert, Noc kostelů nebo Svatojakubskou pouť s procesím.

Váš příspěvek můžete zaslat bankovním převodem na účet č. 1002694055/2700 nebo darovat v hotovosti na faře (1. máje 232, Mnichovo Hradiště). Rádi vystavíme potvrzení o daru nebo uzavřeme darovací smlouvu. Poskytnuté dary si dárce může částečně odepsat z daní.

Nabízíme vám také možnost "zasponzorovat" zrestaurování konkrétního malého obrazu nebo jednotlivé figury z nástropní malby.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Fotografie z interiéru děkanského kostela sv. Jakuba v Mnichově Hradišti:

mh-nastropni-malby.jpg

mh-lod.jpg

mh-lod-2.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer