Program bohoslužeb v Mnichově Hradišti a okolí od března 2022

2022-program-bohosluzeb-mh.jpg

Fotogalerie: rok 2012

Vánoce 2012

Adventní koncerty 2012

Živý betlém 2012

Adventní putování a 1. neděle adventní - 2012

I v roce 2012 se naše farnost podílela na spolupráci s městem při organizování akce Adventní putování.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé a uložení ostatků do krypty

V pátek 2. listopadu 2012 v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé byly do krypty děkanského kostela sv. Jakuba pietně uloženy ostatky 10 osob, které se nalezly v kryptě při jejím otevření v průběhu opravy interiéru kostela.

Slavnostní otevření kostela sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba po rekonstrukci interiéru

Fotodokumentace stavu interiéru kostela sv. Jakuba v Mnichově Hradišti po celkové rekonstrukci - říjen 2012

Pečení koláčků na otevření kostela

Průběh rekonstrukce interiéru kostela sv. Jakuba

Fotodokumentace průběhu rekonstrukce interiéru děkanského kostela sv. Jakuba v Mnichově Hradišti

Klokočka 2012

Letošní klokočská poutní sezona byla ukončena říjnovou mší sv., kterou celebroval P. Bartoloměj Černý OFM. Jsem velmi rád, že tradice zdejších bohoslužeb byla zachována a je povzbuzením duchovního i přátelského života všem, kteří na toto krásné místo uprostřed lesů přichází.

Poutní slavnost ke cti sv. Jakuba a sv. Anny 2012

Poutní mše sv. v Podolí u Mnichova Hradiště

Kutná Hora

V sobotu 9. června pořádala naše farnost poutní zájezd do Kutné Hory. Abychom naplnili celý autobus, pozvali jsme do našeho společenství také farníky z okolních farností, především z Turnova a Mladé Boleslavi.

Poutní mše sv. v Loukově

Fotogalerie z poutní slavnosti Nejsvětější Trojice v Loukově.

Bohoslužbu celebroval P. Antonín Pavel Kejdana OFM. Radostné bylo také to, že nás navštívila mládež z Turnova a okolí. Po mši sv. se konala krátka modlitba za zamřelé v místní hrobce Rohanů.

Klokočka - červen 2012

Tuto poutní mši svatou celebroval R.D. Radek Jurnečka, předchozí administrátor našeho farního obvodu, nyní arciděkan v Liberci.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer