Klášter - kostel Narození Panny Marie

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Kostel Narození Panny Marie je jednolodní stavba s věží v západním průčelí. V severní stěně lodi je zazděn raně gotický portál se zdobeným tympanonem v „cisterciáckém“ stylu. V kostele jsou údajně dochovány dva ryté gotické náhrobky zdejších opatů Pavla a Mikuláše.

V jižní stěně zazděno také několik zajímavých náhrobníků. Kolem kostela ohrazení bývalého hřbitova.

Odborníci se neshodují na nejstarší historii kostela – podle jedněch jde v základě o raně gotickou stavbu původního laického chrámu na předpolí kláštera, podle jiných byl založen až kolem roku 1560 a portál zde byl použit druhotně. Každopádně přinejmenším byl v té době goticko-renesančně přestavěn. V 19. stol. doplněn novogotickou věží, která nahradila starší samostatně stojící zděnou zvonici.

Pod kostelem kamenná socha sv. Jana Nepomuckého na hranolovém podstavci – hodnotná barokní práce z doby kolem roku 1730.

Místo uskutečnění

50.5251536N, 14.9487072E

Sdílejte info