Program bohoslužeb v Mnichově Hradišti a okolí od března 2022

2022-program-bohosluzeb-mh.jpg

Jak nás podpořit

Verze pro tiskPDF verze

Činnost naší farnosti lze rozdělit na dvě tématické skupiny - pastorační aktivity a stavební aktivity.

Při práci s lidmi se nezaměřujeme jen na "naše členy" - farníky, ale snažíme se být aktivním prvkem veřejného a kulturního života v našem městě a okolních obcích. O vlastních pastoračních aktivitách naleznete více zde.
Pro širokou veřejnost jmenujme např. cyklus adventních koncertů, Noc kostelů, Živý betlém, adventní putování apod.

Stavební aktitity jsou náročné nejen po stránce finanční, ale i časové. Snažíme se dle nejlepšího svědomí starat o 12 kostelů, kaplí a jiných objektů. Všichni dobře víme, jak byla v minulosti péče zvláště o církevní památky podfinancována. Proto je současný stav tam, kde je.

Možností, jak nás podpořit, je více:

  • finančním darem - více níže;
  • materiálním darem - např.: čistící prostředky, kancelářské potřeby, stavební materiál apod.;
  • poskytnutím služby - např.: školení, spolupráce při tvorbě technické dokumentace, tisk, různé slevy, zapůjčení lešení apod.;
  • dobrovolnickou službou - můžete také kdykoliv přiložit vlastní ruku ke společnému dílu (přípravné práce, údržba terénu okolo našich objektů apod.);
  • a v neposlední řadě modlitbou - marné jest totiž lidské namání bez Božího požehnání.

Finanční dárcovství

Nejvíce budeme pochopitelně vděční za finanční dar v jakékoliv výši. Přispět můžete převodem na náš bankovní účet č. 2400583195/2010 nebo v hotovosti na faře v Mnichově Hradišti. Pokud u převodu neuvedete variabilní symbol, bude dar využit na činnost naší farnosti. U jednotlivých aktuálních projektů naleznete konkrétní variabilní symboly, pokud chcete dar věnovat na konkrétní účel.

Přispět může jak právnická, tak fyzická osoba. Samozřejmostí je na vyžádání potvrzení o daru nebo uzavření smlouvy o daru.

Daňové zvýhodnění dárců:

U fyzických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud jejich úhrnná hodnota dosahuje 2% z příjmů, nebo dosahují minimální roční výše 1.000,- Kč. Celkově lze odepsat maximálně 10% z daňového základu.

U právnických osob lze hodnotu daru (větší jak 2.000,- Kč) zahrnout do nezdanitelné části základu daně a tím si snížit daňovou povinnost ve zdaňovacím období. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze sníženého základu daně.

  

Podsekce aktuální projekty vám v kostce představí, co bychom v letoším roce chtěli zvládnout v oblasti oprav kulturních památek a podpory pastorační činnosti.

Zvídavé možná také napadne otázka, z čeho se to všechno platí? A jak jsou církve ve skutečnosti financovány? Zvláště v dnešní době je to velmi aktuální téma, ale existuje zde velké množství nedorozumění a předsudků. Budeme rádi, pokud se nám alespoň některé podaří odstranit.

Považujeme za samozřejmé vás také seznámit s již dokončenými stavebními projekty, neboť velmi pomalu se přeci jen daří získávat finanční prostředky,  především z dotací ministerstva kultury a obecních rozpočtů.

A na závěr bychom rádi poděkovali našim stávajícím partnerům a dárcům -  velkým i malým, známým i anonymním.

Snad se i s vaší pomocí podaří dosáhnout alespoň některých cílů,
které před námi leží jako opravdu velká výzva.

Za veškerou podporu předem velké díky!

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

R.D. Mgr. Pavel Mach, administrátor
tel. 736 148 567, e-mail: dekanstvi.mh@seznam.cz

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer