Program bohoslužeb v Mnichově Hradišti a okolí od března 2022

2022-program-bohosluzeb-mh.jpg

Kdo byl sv. Jakub, patron našeho kostela a farnosti?

Verze pro tiskPDF verze

Sv. Jakub byl synem galilejského rybáře Zebedea a jeho manželky Salome, jejíž tetou byla Panna Maria. Se svým bratrem Janem byli Ježíšem povoláni do apoštolského sboru.

S Ježíšem byli se syny Marie Kleofášové natolik v blízkém příbuzenském vztahu, že po tehdejším zvyku v rodném kraji byli zváni Ježíšovými bratry.

S Petrem byli Jakub Větší a Jan zváni Ježíšem k významným intimním událostem. Ať šlo o vzkříšení dcery Jairovy, o událost Proměnění na hoře Tábor nebo povolání do Ježíšovy blízkosti v Getsemanské zahradě, kde se pak z úzkosti potil krví. Šlo o důležitá svědectví Kristova božství i lidství.

Sv. Jakub nakonec jako první z apoštolů podstoupil mučednickou smrt.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer