Program bohoslužeb v roce 2023

2023_program_bohosluzeb_ve_farnim_obvodu_mnichovo_hradiste.jpg

Svátostiny

Verze pro tiskPDF verze

Svátostiny jsou posvátná znamení ustanovená církví (rozdíl od svátostí), která posvěcují různé životní situace. Tvoří je vždy modlitba, doprovázená dalšími znameními (znamení kříže, pokropení svěcenou vodou, vkládání rukou,...).

Svátostiny neudělují milost Ducha svatého jako svátosti, avšak prostřednictvím modlitby církve připravují na přijetí milosti a uzpůsobují člověka ke spolupráci s ní.

Mezi svátostinami zaujímají důležité místo požehnání, která jsou chválou Boha a prosbou o jeho dary.

Některá požehnání mají trvalý dosah: mají účinek zasvětit osoby Bohu a vyhradit předměty a místa pro bohoslužebné účely. Mezi těmi, jež jsou určena osobám (nezaměňovat se svátostným svěcením!) je požehnání opata nebo abatyše kláštera, zasvěcení panen a vdov, obřad řeholních slibů a požehnání pro některé církevní služby (lektora, akolyty, katechety atd.). Jako příklad požehnání předmětů lze uvést zasvěcení nebo požehnání kostela, oltáře, svěcení svatých olejů, posvátných nádob, rouch, zvonů atd.

Jako další příklady svátostin můžeme uvést žehnání osob, jídla, předmětů, míst, dopravních prostředků, pokropení svěcenou vodou, udělování popelce na Popeleční středu, svěcení palmových ratolestí o Květné neděli, přijetí svatoblažejského požehnání v den výročí tohoto světce atd.

A v neposlední řadě je svátostinou křesťanský pohřeb.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer