Bohoslužba na slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Mnichově Hradišti: 5.7. 2021 v 8.30